Disclaimer

Disclaimer voor meintemakeramiek.nl

Algemeen

Meintema Keramiek Vriezenveen BV, hierna te noemen Meintema Keramiek, verleent u hierbij toegang tot meintemakeramiek.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Meintema Keramiek en derden zijn aangeleverd. Meintema Keramiek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op meintemakeramiek.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Meintema Keramiek.

Beperkte aansprakelijkheid

De op meintemakeramiek.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Meintema Keramiek.

In het bijzonder zijn alle prijzen op meintemakeramiek.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Meintema Keramiek. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Meintema Keramiek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.